Inžinierska činnosť

V oblasti inžinierskej činnosti ponúkame našim klientom služby, ktoré sú zamerané na uľahčenie množstva úkonov spojených s investičnými procesmi vo výstavbe.                                   Inžinieringom a správnym plánovaním sa dá vyhnúť zbytočnému navyšovaniu nákladov počas realizácie a tiež je možné podstatne skrátiť čas realizácie.

Ponuka našich služieb pozostáva najmä z:

  • vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného  rozhodnutia
  • zabezpečenie stavebného dozoru
  • zabezpečenie tecbnického  dozoru
  • vytvorenie rozpočtu