Vitajte na stránke Inžinierska a znalecká kancelária Lovich

Inžinierska kancelária Lovich sa zaoberá projektovou a znaleckou činnosťou. Založená bola v roku 2000. Hlavné zameranie našej firmy je navrhovanie optimálnych nosných konštrukcií podľa platných noriem s využitím najnovšej výpočtovej techniky. Projektové práce a posudky v rámci inžinierskej činnosti, ktoré poskytujeme našim zákazníkom sú na vysokej profesionálnej úrovni. Statické výpočty realizujeme licencovaným softwerom Scia Engineer v. 18.1 a ďalšími podpornými licencovanými programami.

Ponuka služieb a výkonov

Dlhoročne ponúkam služby v oblasti projektovania, statiky a dynamiky stavieb. Okrem toho pôsobím ako súdny znalec v oblasti statiky stavieb a pozemných stavieb.

Projektovanie stavieb

■ Inžinierske - Priemyselné - Občianske stavby ■ Rekonštrukcie a modernizácie stavieb ■ Drevené konštrukcie-vyhliadkové veže ■ Špeciálne konštrukcie ■ Žeriavové a kladkostrojové dráhy■ Potrubné a kábelové mosty ■ Kolektory

Statika a nosné konštrukcie stavieb

■ Prevádzanie statických výpočtov ■ Optimalizácia návrhu nosných konštrukcií stavieb ■ Posúdenie jestvujúcich nosných konštrukcií ■ Prehliadka domu pred zateplením ■ Prehliadka domu pred kúpou ■ Zakladanie stavieb ■ Podrobné statické posúdenie projektu za účelom optimalizácie navrhnutých prvkov a tým zníženie celkových nákladov stavby

Súdno-znalecká činnosť

Posudzovanie pozemných stavieb ■ Posudzovanie zabudovaných konštrukcií ■ Poruchy stavieb ■ Kontrola kvality vykonaných prác ■ Technická deliteľnosť stavieb ■ Súlad realizácie s projektovou dokumentáciou ■ Posudzovanie statiky a nosných konštrukcií ■ Prevádzanie kontrolných statických výpočtov

Inžinierska činnosť

■ Autorský dozor - na vlastných stavbách ■ Technický dozor - na iných stavbách

Portfólio

V priebehu našej činnosti sme realizovali viacero úspešných projektov

Priemyselné stavby - GKW Schkopau

Energetika - KW Lippendorf

Vodohospodárske a technologické stavby - MSS Strážske,

Špeciálne stavby