Aktuálne

Aktuálne pracujem na :

– znaleckých posudkoch v oblasti statiky stavieb a pozemných stavieb pre súdy, štátnu správu a privátnych zákazníkov

– rôznorodej projektovej dokumentácii pre stavebníkov v oblasti občianskych a inžinierskych stavieb